Giải quyết khiếu nại sản phẩm

Giải quyết khiếu nại của khách hàng

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc thông tin sản phẩm, chất lượng dịch vụ không đúng với mô tả hoặc bất kỳ phàn nàn nào về sản phẩm, dịch vụ của Total Look. Khi tiếp nhận khiếu nại, Total Look sẽ xác nhận việc tiếp nhận và đề xuất kế hoạch giải quyết khiếu nại của Khách hàng theo từng trường hợp cụ thể đồng thời áp dụng biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của cả Khách hàng và Total Look trên cơ sở các Chính sách mà Total Look đã công bố và quy định của pháp luật.

Các khiếu nại, phàn nàn hoặc thắc mắc về dịch vụ của Khách hàng vui lòng gửi về email info@totallook.com.vn để được hỗ trợ giải quyết.